Makotinga - fusion of Makonde and Tinga Tinga

Makotinga Mkumba
10295 Makotinga Mkumba 23x24cm $120
Makotinga Mkumba
10296 Makotinga Mkumba 28x24cm $120
Makotinga Nakoko
10297 Makotinga Nakoko 30x27cm $120
Makotinga Amonde
10298 Makotinga Amonde 30x25cm $120
Makotinga Omary
10299 Makotinga Omary 23x25cm $120
Makotinga Zuberi
10300 Makotinga Zuberi 29x23cm $120
Makotinga Tingatinga
10301 Makotinga Tingatinga 27x20cm $120
Makotinga Tingatinga
10302 Makotinga Tingatinga 27x26cm $120
Makotinga Chimwanda
10303 Makotinga Chimwanda 27x30cm $120
Makotinga Rubuni
10304 Makotinga Rubuni 29x30cm $120
Makotinga Rubuni
10305 Makotinga Rubuni 32x30cm $120
Makotinga Duke
10306 Makotinga Duke 25x36cm $120
Makotinga Thabiti
10307 Makotinga Thabiti 28x27cm $120
Makotinga Mimus
10308 Makotinga Mimus 23x22cm $120

Tinga Tinga Cubes hand-painted by the son of E.S.Tingatinga

Tinga Tinga cubes
Tinga Tinga cubes
Tinga Tinga cubes
Tinga Tinga cubes
Tinga Tinga cubes
Tinga Tinga cubes

Books

Tinga Tinga book
David Mzuguno book

Trays

Wood tray
9224 Wood Tray
Wood tray
9225 Wood Tray
Wood tray
9226 Wood Tray
Wood tray
9227 Wood Tray
Wood tray
9228 Wood Tray
Wood tray
9229 Wood Tray
Wood tray
9230 Wood Tray
Metal tray
9231 Metal Tray
Metal tray
9232 Metal Tray
Metal tray
9233 Metal Tray
Metal tray
9234 Metal Tray
Metal tray
9235 Metal Tray
Metal tray
9236 Metal Tray

Hangers

Hanger
10320 Hanger 43cm
Hanger
10321 Hanger 43cm
Hanger
10322 Hanger 43cm
Hanger
10323 Hanger 43cm
Hanger
10324 Hanger 43cm
Hanger
10325 Hanger 43cm
Hanger
10326 Hanger 43cm
Hanger
10327 Hanger 43cm